Because many people even seem to me to fall into it unwillingly and imagine they are not being contentious but having a conversation, because they’re not able to examine something that’s being said by making distinctions according to forms, but pounce on the contradiction in what’s been said according to a mere word, subjecting one another to contention and not conversation.
Striking his chest, he scolded his heart with words: bear up
Heart, you put up with something else even more humiliating once.
Filozof olmaya götürecek yolda ilk adımı kişi, genç yaşta “bir güzel kişi”ye bağlanması, onu sevmesiyle atar. Bu sevgiyle ve yol göstericisinin yardımıyla o, önemli düşünceler üretmeye başlar ve görür ki, “bütün güzel kişileri güzel yapan, aynı güzelliktir”. O zaman “bütün güzel insanlar”ı sevmeye başlar. İkinci aşama “iç güzelliğin” “beden güzelliği”nden daha değerli olduğunu görmesiyle olur; bu aşamada “eylemlerdeki ve eylem yasalarındaki güzelliği” görmeyi öğrenir. Üçüncü aşamada yol göstericisi ona doğru bilgilerin “güzelliği”ni görmeyi öğretir ve gözlerini “uçsuz bucaksız güzel”e çevirterek, onda sürekli bilgi doğurma arzusunu uyandırır. Ta ki, o, “güzelin ideası”nı -tek tek güzel şeylerin güzel olmasını sağlayanı- görsün. Yolculuğun hedefi de burasıydı.
Görüldüğü gibi bu yürüyüşte, yolda yürüyen kadar yürüten -eğitilen kadar eğiten- de önemlidir. Ancak bir yol göstericiyle yürünebilir bu yol Platon’a göre.

berlinphil:

Musical cat in Ephesus

credit: Monika Rittershaus

Aristoteles, Ethica Nicomachea

Mor Köpük Sanat Felsefe Dergisi

Mor Köpük Sanat Felsefe Dergisi

Lion differentiates itself with regard to beauty from all the other animals.

Lion differentiates itself with regard to beauty from all the other animals.


Caddebostan Maksim Gazinosu İyi Geceler Diler

Caddebostan Maksim Gazinosu İyi Geceler Diler